Our People

Chris Pirpiris

Zetta D. Manoli - Pirpiri

Theodore Kotsopoulos

Panos Petropoulos

Katerina Papafitsorou

Loukia Giannoukou

Panagiota Gioti

Stamatina Vlachou